(1)
Saragossà Alba, A. La Morfologia I Els Seus Conceptes En L’ensenyament Secundari: Tractaments Habituals / Morphology and Its Concepts in Secondary Education: Common Treatments. TJL 2015, 22, 168-190.