Saragossà Alba, A. (2015). La morfologia i els seus conceptes en l’ensenyament secundari: tractaments habituals / Morphology and its Concepts in Secondary Education: Common Treatments. TEJUELO. Didáctica De La Lengua Y La Literatura. Educación / TEJUELO. Didactics of Language and Literature. Education, 22, 168-190. Recuperado a partir de https://tejuelo.unex.es/article/view/1795