SARAGOSSÀ ALBA, A. La morfologia i els seus conceptes en l’ensenyament secundari: tractaments habituals / Morphology and its Concepts in Secondary Education: Common Treatments. TEJUELO. Didáctica de la Lengua y la Literatura. Educación / TEJUELO. Didactics of Language and Literature. Education, v. 22, p. 168-190, 9 maio 2015.