Saragossà Alba, Abelard. 2015. La Morfologia I Els Seus Conceptes En L’ensenyament Secundari: Tractaments Habituals / Morphology and Its Concepts in Secondary Education: Common Treatments. TEJUELO. Didáctica De La Lengua Y La Literatura. Educación / TEJUELO. Didactics of Language and Literature. Education 22 (mayo), 168-90. https://tejuelo.unex.es/article/view/1795.