Saragossà Alba, A. (2015) La morfologia i els seus conceptes en l’ensenyament secundari: tractaments habituals / Morphology and its Concepts in Secondary Education: Common Treatments, TEJUELO. Didáctica de la Lengua y la Literatura. Educación / TEJUELO. Didactics of Language and Literature. Education, 22, pp. 168-190. Disponible en: https://tejuelo.unex.es/article/view/1795 (Accedido: 2octubre2023).