[1]
A. Reig Gascón, La gestió del contingut en l’escriptura de textos informatius en una aula de primer cicle d’ESO / The Management of Content in the Writing of Informational Texts in a Secondary School Classroom, TJL, vol. 22, pp. 50-70, may 2015.