Saragossà Alba, A. La Morfologia I Els Seus Conceptes En L’ensenyament Secundari: Tractaments Habituals / Morphology and Its Concepts in Secondary Education: Common Treatments. TEJUELO. Didáctica De La Lengua Y La Literatura. Educación / TEJUELO. Didactics of Language and Literature. Education, Vol. 22, May 2015, pp. 168-90, https://tejuelo.unex.es/article/view/1795.