Saragossà Alba, Abelard. La Morfologia I Els Seus Conceptes En L’ensenyament Secundari: Tractaments Habituals / Morphology and Its Concepts in Secondary Education: Common Treatments. TEJUELO. Didáctica de la Lengua y la Literatura. Educación / TEJUELO. Didactics of Language and Literature. Education 22 (mayo 9, 2015): 168-190. Accedido septiembre 24, 2023. https://tejuelo.unex.es/article/view/1795.